Monday, December 14, 2009

Harta Melimpah dan Wanita Ramai

Diriwayatkan daripada Abu Musa r.a katanya: daripada Nabi s.a.w, bahawa baginda s.a.w telah bersabda: "Umat manusia akan didatangi suatu zaman di mana seorang lelaki berjalan kesana sini membawa sedekah emas tetapi tidak ada seorang pun yang ingin menerimanya. Dapat dilihat juga seorang lelaki yang di ikuti oleh empat puluh wanita yang berlindung di bawahnya kerana kaum lelaki berkurangan dan bilangan kaum wanita bertambah."

No comments: