Wednesday, December 16, 2009

Kaabah diruntuhkan

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Nabi s.a.w bersabda: "Orang yang mempunyai dua betis kecil iaitu Zu Suwaiqatain dari Habsyah akan meruntuhkan Kaabah."

No comments: